कर्जा (Loan)

आफ्ना शेयरसदस्य तथा बचतकर्ताहरुको सुखदुखमा समर्पित यो सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयरसदस्य तथा बचत कर्ताहरुको लागि बजार अनुकुलकाे ब्याजदरमा ब्यक्तिगत तथा ब्यवसायिक कर्जा प्रदान गरी जीवनयापन सहज तुल्याउन विभिन्न कर्जा योजनाहरु ल्याइएको छ ।

क्रमसंख्या कर्जा शिर्षक व्याजदर 
1 शेयर सदस्य  सहुलियत कर्जा 15%
2 व्यावसायिक कर्जा 15 16%
3 हायरपर्चेज कर्जा 15 देखि 16 प्रतिशत
4 साना तथा घरेलु उद्यम 14 15%
5 घरजग्गा
15 16%
सामुहीक जमानी 15 16%
7 व्यक्तिगत कर्जा 16%
8 बैदेशिक रोजगार 15%
9 अल्पकालीन 16%
10 अवधीक बचत  धितो  सहमतिमा
11 स्थित (Flat) दर 11 12 प्रतिशत
12 विविध कर्जा 16%